Stressar du för mycket?

Rusar du genom livet utan att hinna njuta av och uppleva det du gör med närvaro?

 

Är du lättirriterad, känner dig otillräcklig och kanske glömmer saker?

Försöker du vara effektiv genom att göra flera saker samtidigt, men känner att du inte hinner något i alla fall?

Har kroppen börjat ge dig stressymptom i form av sämre sömn, hjärtklappning, problem med magen?

Du kanske vill och behöver stressa ner, lära dig att lyssna på kroppen och hitta nya vägar att hantera en intensiv tillvaro, ett livspussel som du inte får ihop. Att ta tillbaka kontrollen över stressen kan vara ett första steg mot ett annat liv.

Jag kommer att erbjuda en tio veckors kurs i stresshantering med utgångspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och medveten närvaro baserad på boken Tid att leva av Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö. Kursen kommer även att innehålla KBT-övningar.

Under kursen kommer jag att berätta om stressen och hur den påverkar våra kroppar och psyken, ibland så allvarligt att vi blir sjuka. 

 

Vi kommer att dela egna erfarenheter i gruppen (under tystnadsplikt) och tillsammans hitta vägar ur stressen mot ett mer avslappnat livstempo. Vi kommer att göra praktiska övningar, få ta del av olika utmaningar, läsa och lära mer om stress mellan kurstillfällena. 

Vi pratar om livsvärden, din livskompass och vilka livsregler som styr ditt liv. 

Praktiska inslag i form av mindfullness, meditationsövningar och KBT-verktyg kan du ha stor glädje av i ditt vardagliga liv eller på din arbetsplats.

Kursupplägg/veckotema

1. Första steget mot ett liv med mindre stress.

2. Effektiva sätt att hantera stress.

3.Vad vill du att ditt liv ska handla om?

4. Förändra det som inte fungerar.

5. Acceptans - att göra plats för det som är ofrånkomligt

6. Att nagiverga klokt genom stormar i livet.

7. Fungerande relationer.

8. Medveten närvaro - fokus på här och nu.

9. Att bli god vän med sig själv.

10. Livet härifrån och framåt.

Är du intresserad så skicka en intresseanmälan.

Tid och plats meddelas senare.

Kursen hålls av mig Lotta Gustavssondiplomerad KBT-coach, samtalsterapeut, som har ett stort intresse av att både förebygga stressen i våra liv men även hjälpa de som hamnat i stressrelaterad ohälsa i form av t ex utmattning, vid en sorg eller livskris.

Välkommen att anmäla dig!

Lotta Gustavsson