Samtal på verandan

 

En podcast om psykologi,

livsfrågor och andlighet

med Lotta Gustavsson, samtalsterapeut

Christine Hofvendalgestaltterapeut 

Annika Vikingsson, andlig terapeut

Lyssna här på Spotify!

Samtal om... 

 • Livskriser

 • Stress

 • sorg

 • Kärlek, 2 delar

 • Kommunikation

 • Skam och skuld

 • Skuldkänslor

 • Lycka

 • Rädsla

 • Människans andliga utveckling och ökade medvetenhet

 • Ångest

 • Utvecklingskriser

 • Osunda relationer

 • Offermentalitet

 • Krav och förväntningar

 • Ensamhet

 • Svek och lögner

 • Manligt och kvinnligt

 • Frihet och ansvar

 • Sömn och drömmar

Lotta Gustavsson © 2016