Samtalsterapi/relationsterapi

Är du utmattad/stressad?

Vill du förstå dig själv bättre och hitta ett sätt att få tillbaka din energi, glädje och livskraft?

En utmattning kan bero på att du under en lång tid levt under någon form av stress eller psykisk påfrestning, utan rätt återhämtning. Du har reagerat sunt och naturligt på en alltför pressad livssituation.

Att få ihop livspusslet med höga krav, en känsla att livet måste vara perfekt och att känna sig otillräcklig kan gör att du blir mentalt uttröttad.

Det kanske börjar med fysiska symptom som smyger sig på, som du ignorerar och inte vill kännas vid. 

Efter en tid blir symptomen allt starkare och du kan uppleva trötthet, irritation, värk, ångest och oro. 

Du kanske drar dig undan och isolerar dig. Livet känns inte längre kul och utmattningen gör att du inte orka med arbete, relationer, intressen.

Dessa signaler och reaktioner är ett tecken på att din kropp är överbelastad, behöver återhämtning och någon typ av förändring.

Genom samtal kan vi prata om hur du gör en förändring i ditt liv, så att du får chans att återhämta dig och kan leva ditt liv på ett sätt som passar dina behov.

Är du högkänslig?

Vill du förstå dig själv bättre, hitta ett sätt att förhålla dig din högkänslighet?

Högkänslig personlighetstyp, HSP, är ett personlighetsdrag. Personen upplever intryck, upplevelser, relationer på ett intensivt sätt och dessa bearbetas på ett djupgående sätt. 

 

En person med högkänslig personlighet kan ofta känna sig överväldigad av sinnesintryck, påverkas mycket av andras sinnesstämningar, kan lätt bli överstimulerad av för många intryck och känner ett behov av att dra sig undan då livet blivit för intensivt.

Är du medberoende?

Har du tagit hand om någon annan/anpassat dig under en längre tid, på bekostnad av dig själv? Vill du förstå dina mönster och hitta ett sätt att bli fri från ditt medberoende?

Om du har eller har haft någon i din närhet som varit beroende, haft en psykisk sjukdom eller behövt hjälp av annat slag kan du ha utvecklat en medberoendepersonlighet. Den kan ha utvecklats tidigt i livet och följt med dig upp i vuxen ålder.

Att vara medberoende kan innebära att du har svårt att ha sunda relationer. Du flyr när människor kommer för nära. Andra människors mående påverkar dig starkt och påverkar hur du själv mår. Du gillar inte förändringar och vill ha kontroll. Du reagerar på saker istället för att agera, samtidigt som du kan ha svårt för att uttrycka ilska och sätta sunda gränser. Du är rädd att bli övergiven och förväxlar kärlek med omvårdnad.

Har ni relationsproblem?

Vill du ha en bättre relation till din partner?

Ni får göra en översikt av er relation och se vilka svagheter och styrkor er relation har. 

Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Vi pratar om närvaro och acceptans, ärlighet och respekt, tillit och trygghet, förståelse och medkänsla samt kärlek och omsorg i relationen.

Hur kommunicerar ni med varandra?

Vilka behov, önskningar, känslor och tankar behöver ni uttrycka för varandra för att gå vidare i er relation?

Hur hanterar ni varandras olikheter? Hur löser ni problem och konflikter?

Vad behöver ni förändra i er relation för att uppnå större närhet?

Lotta Gustavsson © 2016