Att vara sig själv


Många människor går omkring med en mask och spelar ett spel för andra. Varför är det så? Varför vågar vi människor inte vara oss själva inför varandra? Jag har själv svårt att helt fullt vara mig själv, om jag inte känner mig trygg i de sällskap jag befinner mig. Med människor som jag känner samhörighet med är det lättare att vara sig själv, visa hela min person.

Jag tror att det bottnar i att jag under många år varit en blyg flicka som stått bakom andra och inte velat vara i centrum. Jag har hellre släppt fram andra än framhävt mig själv. Fortfarande gillar jag inte att stå i centrum. Jag vill känna mig trygg och känna respekt och värme och har svårt att befinna mig i ett sammanhang då jag granskas och kan utsättas för kritik.

Detta är något som jag jobbar med, då jag vet att jag har mycket gott att komma med och inget att förlora på att vara sann. Det finns ett ordspråk som lyder: Tomma tunnor skramlar mest och så vill inte jag vara. Jag vill ha något att komma med, när jag väl träder fram ur min trygga comfort zone.

Tänk på att genom att visa vem du är skapar du relationer med kvalitet och mer genuina vänskapsband. Det är min erfarenhet. Vågar vi så vinner vi.

Utvalda inlägg