Samtal som kan vara livsavgörande

Under året som gått har jag träffat många klienter som delat med sig av sina innersta tankar, känslor och delat sin livsresa med mig.

De har kommit till mig när krisen, sorgen, rädslan, tröttheten, ångesten inte gått att hantera och de insett att de behövt hjälp. Jag har sett dem, stöttat, låtit dem vara ledsna, hört dem uttala de ord de gömt i sina inre och inte vågat yttra för någon tidigare.

Jag har gett dem verktyg att ta sig ur en situation som blivit alltför tung, väglett dem genom terapeutiska samtal, ställt de viktiga frågorna och låtit dem lätta sina hjärtan.

Det har varit en stor glädje att få följa flera av er under en längre tid och se hur ni har växt, hittat tillbaka till er själva, varandra och blivit de ni vill vara i relationen till er själva och andra.

Jag vill tacka för ert förtroende, att ni varit så modiga, vågat blotta era inre och visat er sårbarhet. Nu när jag ser tillbaka på mina möten med er påminns jag om varför jag ser det terapeutiska uppdraget som ett livsuppdrag som jag brinner för.

När jag läser orden från ett av de par jag haft som klienter förstår jag verkligen hur dessa möten och samtal kan bli livsavgörande och förändra livet.

Kriser uppstår när man minst anar det. De kommer som en meteorit genom natten och antingen går obemärkta förbi, för att de inte upptäcks, eller så raserar de allt i ens väg.

När krisen drabbade oss var det oerhört skönt att Lotta fanns där direkt, med kort väntetid och flexibla tider eftersom kriser inte väntar. De ändrar också snabbt karaktär, inte minst när det berör inte bara en, två utan flera personer.

Lotta har onekligen varit kittet som hållit ihop oss när fogarna knakat. Som funnits mitt emellan, lyssnat till båda sidor och som ställt relevanta frågor som krävt eftertanke och rannsakan varför vi blev ihop, är ihop och om vi fortsatt vill vara ihop. Lotta har aldrig dömt, eller valt sida. Hon har guidat oss i en snårig skog av känslor genom alla sorters oväder. Och hon har lärt oss att hissa segel utan henne som kapten. Lärt oss att lita på kompassen inombords.

Det har snart gått ett år sen Krisen då vi till en början träffade henne varje vecka men nu är det nästan ett halvår sen vi sågs. Vi har precis gift oss.

Fortfarande uppstår konflikter där den ena eller den andra säger, vi får boka ett samtal hos Lotta för att man känner att vi inte klarar det på egen hand. Men sen löser vi det, trots allt, med de redskap som vi kanske hade, men som Lotta lärt oss att hitta och förstå.

Vi kan varmt rekommendera Lotta. På mindre än ett år har vår relation gått från botten till toppen och aldrig har vår kärlek känts starkare.

Utvalda inlägg