Är du utmattad/stressad?

Vill du förstå dig själv bättre och hitta

ett sätt att få tillbaka din

energi, glädje och din livskraft?

En utmattning kan bero på att du under en lång tid levt under någon form av stress eller psykisk påfrestning. Du har kanske arbetat på ett arbete som ställt allt högre krav på dig utan chans till återhämtning. Du kanske lever i en relation som sliter på dig och som gör dig ledsen och irriterad.