IMG_8291_edited.jpg

Om Lotta 

 

Jag heter Lotta Gustavsson, bor i nordvästra Skåne med min man och två barn. Sedan 2016 arbetar jag med mitt företag Lotta Gustavsson Terapi och Kommunikation som inriktar sig på holistisk hälsa genom terapi, coachning, rådgivning och handledning. 

Jag har tidigare arbetat som journalist på en dagstidning och varit klasslärare för barn i åldern 6-12 år. Två viktiga yrken som lärt mig mycket om hur olika vi människor fungerar och hur skilda livsförutsättningarna kan vara.

Redan som liten var jag intresserad av psykologi och mänskligt beteende. Mina studier i psykologi och sociologi vid universitetet i Lund var starten på min resa mot att bli beteendevetare.

Genom en egen livskris blev mitt livssyfte tydligare - jag brinner för att bidra till andra människor genom terapeutiska samtal, livscoachning och vägledning. 

Att sträva mot holistisk hälsa och balans är för mig det viktiga i livet. 

Denna balans utgår från mitt tänk att livet består av olika delar som alla behöver utrymme och vara i balans för att vi ska må bra.

 

Min inriktning i mitt arbetet är KBT-coachning, Soulful transformation terapi, relationsterapi, samt livsstilsrådgivning, hälsocoachning och specialpedagogisk handledning.

 

Jag arbetar med både enskilda personer och par, genom personliga möten på min mottagning eller via telefon/Skype/facetime. Genom den nya tidens teknik är det lika värdefullt och effektivt att få terapi/coachning/rådgivning via nätet eller telefon.

Sedan 2020 vidareutbildar jag mig till specialpedagog för att i mitt arbete kunna hjälpa barn med särskilda behov och ge handledning till föräldrar och pedagoger.

Tankar om terapi/coachning

 

Livet innebär att vi ständigt ställs inför olika utmaningar. Vi har kanske tappat vår energi och balans och kört vilse. Ofta är våra reaktioner, tankar, känslor ett resultat av att vi reagerar på en alltför pressande livssituation som vi behöver förändra.

 

Relationer, livsval, möjligheter, förändringar, upplevelser, känslor, kriser och konflikter påverkar oss på olika sätt. Ibland kan vi behöva hjälp med att sortera ut vad som händer i våra liv, se vad som begränsar oss och hindrar oss från att leva våra liv fullt ut.

Vi har alla positiva styrkor som vi kan använda för att växa som människor och möta de utmaningar som livet innebär. I mitt arbete som terapeut/coach hjälps vi åt att hitta det som är din unika kärna och dina styrkor. 

I terapi, då du möter dig själv,

ger du dig ut på den mest spännande resan du kan göra, den inom dig själv.

Om det känns skrämmande är det inte konstigt, kanske har du aldrig vågat möta dig själv och dina känslor och lärt känna dig själv på djupet.

Under det terapeutiska samtalet får du hjälp och stöttning i denna process. Detta kan vara det största steget du tar i ditt liv. Den största gåvan du ger dig själv.

Lotta Gustavsson © 2016